Cursus inhoud
Introductie
0/1
Faciliteiten, Rol & Positie Ondernemingsraad
De faciliteiten van de ondernemingsraad, de rol van de ondernemingsraad en de positie van de ondernemingsraad komen aan bod.
0/3
Taken van de ondernemingsraad
Per taak een korte video over de inhoud van de taak en hoe je de taak uit kunt voeren. Tussendoor een korte quiz en afsluitend een quiz met praktijkcasussen.
0/9
Rechten van de ondernemingsraad
Korte video's over de rechten van de ondernemingsraad. Hierin worden de rechten uitgelegd en de procedures verteld. Daarnaast wordt ingegaan op de toepassing in de praktijk. Tussendoor een korte quiz en afsluitend een quiz met praktijkcasussen.
0/7
OR E-Learning Basis
Doe mee met de conversatie
0% Afgerond